ชุดแซกผ้าไทยอันทรงคุณค่า ผ้าไหมยกดอก แห่งจังหวัดลำพูน

ชุดแซกผ้าไทยอันทรงคุณค่า ผ้าไหมยกดอก แห่งจังหวัดลำพูน

ลำพูน เป็นจังหวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ เดิมมีชื่อว่า นครหริภุญชัย เป็นจังหวัดที่มีกลุ่มคนชาติพันธุ์ที่หลากหลายที่สุดในภาคเหนือ ฉะนั้นแล้วย่อมเกิดการแลกเปลี่ยนและการรับอิทธิพลกันมาในหลายๆด้าน รวมไปถึงด้านของลวดลายผ้านั่นเอง

ผ้าไหมยกดอก ของดีจังหวัดลำพูนนั้นมีความหมายดังนี้ “ผ้ายก” หมายถึง ผ้าไหมที่ทอยกลวดลายให้นูนสูงขึ้นกว่าผืนผ้า โดยเลือกยกบางเส้นและข่มบางเส้น แล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางด้วยดิ้นเงินหรือดิ้นทอง ซึ่งเทคนิคในการทอยกให้เกิดลวดลายนี้เรียกว่า เทคนิคการยกดอก ผ้ายกเป็นผ้าโบราณที่อดีตใช้ในคุ้มเจ้าหรือในพระราชสำนักเท่านั้น ผ้าไหมยกดอก มีความหมายเดียวกับผ้ายก ต่างกันที่การใช้ไหมพุ่งอาจจะใช้เส้นไหมสีต่างๆ แทนเส้นดิ้นในการทอผ้า คำว่า “ยกดอก” นั้นเพื่อบ่งบอกถึงเทคนิคที่ใช้ทอผ้าและบ่งบอกถึงลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูนที่เป็นลวดลายดอกไม้ เช่น ลายดอกพิกุล ดังนั้นจึงเรียกว่า “ผ้าไหมยกดอก” หรือ “ผ้าไหมยกดอก ลำพูน”  การประดิษฐ์ลวดลายนั้น ผ้ายกลำพูนนับว่าเป็นศิลปะการทอผ้าที่มีลวดลายงดงามมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง มีรูปแบบลวดลายที่อ่อนช้อยงดงามของธรรมชาติ เป็นเรื่องราวของดอกไม้ ใบไม้ เช่น ลายดอกพิกุล ลายกลีบลำดวน ลายใบเทศ ลายเม็ดมะยม และลายพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำลวดลายธรรมชาติเหล่านี้ประยุกต์เข้ากับลายไทยต่างๆ ตามจินตนาการของผู้ออกแบบ สำหรับลวดลายที่เป็นลายโบราณดั้งเดิมและยังได้รับความนิยมในปัจจุบันซึ่งมีการนำลวดลายเหล่านี้มาดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

หากใครกำลังมองหาชุดแซกผ้าไทยใส่ไปงานหรือวันพิเศษในชีวิตของคุณนั้นรับรองได้ว่าคุณจะตัดสินใจไม่ผิดแน่นอนหากคุณเลือกที่สวมใส่ผ้าไหมยกดอกของดีจังหวัดลำพูน ปัจจุบันผู้ผลิตได้พัฒนาคุณภาพให้มีความหลากหลายของลวดลายและสีสัน สามารถนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าโดยนิยมใช้สวมใส่ในโอกาสพิเศษต่างๆ หรือจะเป็นเสื้อผ้าใส่ไปทำงานหรือสวมใส่ในชีวิตประจำวันก็ได้อีกด้วย