ชุดแซกผ้าไทยอันทรงคุณค่า ผ้าไหมยกดอก แห่งจังหวัดลำพูน

ธุรกิจ การลงทุน, เสื้อผ้า แฟชัน