ชุดไทยพระราชนิยม ชุดประจำชาติแห่งความภูมิใจในความเป็นคนไทย

 

ชุดไทยพระราชนิยมนั้นถือเป็นชุดประจำชาติของไทย  เป็นชุดแห่งความภูมิใจในความเป็นคนไทย  โดยชุดไทยพระราชนิยมหรือชุดไทยพระราชทานนี้เป็นชุดไทยที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9  ทรงมีพระราชนิยมในการใช้ผ้าไทยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์  ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงเป็น ม.ร.ว.สิริกิตติ์ กิตติยากร

เมื่อครั้นถึงคราวที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ในขณะนั้น) ทรงพระกรุณา ฯ ประกาศหมั้นกับม.ร.ว.สิริกิตติ์ กิตติยากร      ในกาลนั้นได้มีนักหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นชาวต่างชาติขอสัมภาษณ์ และพระองค์ก็ทรงได้ให้สัมภาษณ์ว่า จะสนับสนุนและส่งเสริมการแต่งกายที่เป็นแบบไทย

ในครั้งที่เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9  ยังคงเป็นพระคู่หมั้นได้ใช้ผ้าไทยและซิ่นไทยอยู่อย่างสม่ำเสมอ   โดยเฉพาะชุดเนื่องในพระราชพิธีอภิเษกสมรส ก็ทรงใช้ชุดไทยที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยเช่นกัน  และยังทรงสนับสนุนการใช้ผ้าไทยมาโดยตลอด  จนกระทั่งทรงคิดค้นชุดพระราชนิยมขึ้นเพื่อใช้เป็นชุดไทยออกงาน

ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมก็กลายเป็น เอกลักษณ์ทางการแต่งกายของชาติมาจนจวบทุกวันนี้ โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9นั้น  พระองค์ทรงมีพระราชดำริ เรื่อง การแต่งกายประจำชาติของสตรีไทย  เมื่อคราวเสด็จฯ เยือนประเทศเพื่อนบ้านเป็นครั้งแรก  ในกาลนั้นเรายังไม่มีชุดไทยที่เป็นชุดประจำชาติ  มีเพียงชุดไทยที่ใส่กันตามความนิยมเท่านั้น

ชุดไทยพระราชนิยมจึงถือกำเนิดขึ้นเนื่องจากสิ่งนี้  และมีรูปแบบของชุดที่หลากหลาย  ได้แก่ ชุดไทยเรือนต้น  ชุดไทยจิตรลดา  ชุดไทยอมรินทร์  ชุดไทยบรมพิมาน  ชุดไทยดุสิต    ชุดไทยจักรี  ชุดไทยศิวาลัย และชุดไทยจักรพรรดิ