ทัวร์ 9 วัดยอดฮิต

ทัวร์ 9 วัดยอดฮิต

http://travel.sanook.com

อีก 1 กิจกรรมยอดฮิตสำหรับใครที่มีแพคเกจทัวร์อยุธยานั่นคือ การไหว้พระ 9 วัด นั่นเพราะเมืองอยุธยาเต็มไปด้วยโบราณสถานที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาที่สำคัญๆจำนวนมาก อีกทั้งอยุธยายังเคยเป็นเมืองหลวงของไทยมาก่อน วิถีชีวิตของชาวบ้านจึงมักจะมีความเกี่ยวข้องกับวัดเป็นส่วนใหญ่ หากจะย้อนรอยวิถีชีวิต หรือการไปทำบุญเข้าวัด ที่นี่จะมีให้คุณได้เห็นมุมเหล่านั้นแน่นอน จึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมบริษัททัวร์จึงนิยมจัดแพคเกจทัวร์อยุธยาไหว้พระ 9 วัด โดยวัดแตะละแห่งที่ทัวรืมักจะพาไปมีที่ไหนบ้างมาดูกันเลยครับ

  1. วัดพนัญเชิงวรวิหาร ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของหวงพ่อโต ที่ชาวอยุธยาให้ความเคารพนับถือ มีผู้เดินทางมาเคารพกราบไหว้เป็นจำนวนมาก
  2. วัดมหาธาตุ วัดขนาดใหญ่ มีโบราณวัตถุและโบรารสถานที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พระปรางค์ขนาดใหญ่ เจดีย์แปดเหลี่ยมที่เป็นเจดีย์รูปทรงแปลกตา และที่สำคัญคือ มีเพียงที่เดียวในจังหวัดอยะยาด้วยครับ นอกจากนี้แล้วเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งคือ รากไม้ที่ขึ้นปกคลุมพระเศียรพระที่เป็น 1 ในอันซีนของที่วัดนี้ด้วย
  3. วัดใหญ่ชัยมงคล แต่เดิมชื่อวัดป่าแก้ว แต่เนื่องจากได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาอยู่ภายในเจดีย์ จึงได้ชือใหม่ที่เป็นชื่อวัดตามมาด้วย และเจดีย์ที่ว่านั้นยังได้ชื่อว่าเป็น เจดีย์ที่สูงที่สุดในจังหวัดอยุธยาด้วยครับ โดยเรียกว่าพระเจดียืชัยมงคล
  4. วัดมงคลบพิตร จุดเด่นของที่นี่คือ องค์พระมงคลบพิตร ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปหล่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยภายนอกทางเข้าวัดมีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจำหน่ายด้วย
  5. วัดธรรมิกราช จุดน่าสนใจคือ วิหารพระนอน รวมไปถึงเจดีย์ทรงกลมทางด้านเหนือของวิหารที่มีสิงห์ล้อมรอบถึง 20 ตัวจนได้ชื่อว่าพระเจดีย์สิงห์ล้อม
  6. วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดที่ไม่ถูกพม่าทำลายในคราวที่เกิดศึกพม่ายึดกรุงศรี เนื่องจากพื้นที่ของวัดถูกใช้เป็นที่ตั้งฐานทัพพม่า จึงทำให้วัดคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมอยุธยามาได้จนถึงปัจจุบัน
  7. วัดกษัตราธิราชวรวิหาร แต่เดิมเป็นวัดร้าง จนได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จนได้ชื่อว่าเป็นวัดหนึ่งที่สวยงามในอยุธยา
  8. วัดพุทไธสวรรย์ เป็นอีกวัดหนึ่งที่ไม่ถูกพม่าทำลาย เพราะตั้งอยู่นอกเมือง ซึ่งที่นี่จะมีวิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ประชาชนนิยมมากราบไหว้
  9. วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง จุดเด่นที่น่าสนใจคือ พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุที่เป็นศิลปะของอยุธยาตอนต้น โดยภายในยังมีซากปรักหักพังมากมายรวมไปถึงซากของพระประธานที่เป็นพระพุทธปางมารวิชัยด้วย