พาเลทเหล็ก07

พาเลทเหล็ก07

 

www.nefab.com/globalassets

การจัดเรียงสินค้าโดยใช้ พาเลทเหล็ก ในการขนไปมา ยังสามารถทำการขนย้ายได้โดยการเรียงสินค้าได้ถึง 4 ชั้นในแนวตั้ง โดยไม่ต้องกังวลว่าสินค้านั้นจะหล่นลงมาหรือไม่ และทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะเห็นสินค้าทั้งหมดที่ทำการขนมา โดยไม่เกิดการแตกหักหรือหล่นเสียหาย และเมื่อเทียบราคาของ พาเลทเหล็ก กับค่าแรงของแรงงาน ที่ต้องใช้จำนวนมากในการขนย้ายสิ่งของต่างๆ ทำให้เราได้พบว่า การใช้พาเลทเหล็ก นั้น คุ้มค่ากว่ามาก สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และขนาดกลาง  เพราะเมื่อนำต้นทุนในเรื่องของอุปกรณ์เสริมอย่างพาเลทเหล็ก มาเทียบกับการที่ต้องจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานจำนวนมากที่ต้องนำมาใช้ในงานด้านการขนส่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของ ทั้งที่สามารถลดจำนวนคนตรงนี้ลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเมื่อนำเอา พาเลทเหล็ก มาทดแทน ก็จะเหลือแค่พนักงานที่ต้องทำงานในส่วนของการจัดเก็บ และการจัดเรียงสิ่งของต่างๆ เมื่อเคลื่อนย้ายไปยังเป้าหมายเท่านั้น

 

ที่สำคัญคือ พาเลทเหล็ก ถือว่าเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเคลื่อนย้ายที่มีราคาไม่แพงมากนัก โดยเฉลี่ยราคาต่อตัวนั้น ไม่เกินหลักพันปลายๆ เท่านั้นเอง และเมื่อต้องการใช้จำนวนมาก ทางโรงงานสามารถที่จะไปปรึกษากับทางผู้ผลิต หรือจำหน่ายได้อีกด้วย ทำให้ได้ราคาที่ถูกลง แต่ยังคงสินค้าที่มีคุณภาพเหมือนเดิมมาไว้ใช้งาน

 

และที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ อายุการใช้งานของพาเลทเหล็ก นั้นยาวนานกว่าแรงงานของมนุษย์อย่างเราๆแน่นอน และยิ่งกว่านั้น คือ เมื่อมีการชำรุด หรือเกิดปัญหาจากการใช้งาน เราก็สามารถที่จะเรียกใช้บริการ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ได้โดยโดยการติดต่อผ่านไปยังตัวแทนจำหน่าย ก็จะสามารถได้รับการแก้ปัญหาได้ทันที ทั้งนี้จะต้องเป็นการสั่งซื้อที่ถูกต้องผ่านโรงงาน หรือผู้จัดจำหน่ายที่ผ่านการรับรองจากทางภาครัฐเท่านั้น จึงจะมั่นใจได้ว่าได้รับการดูแลหลังการขายเป็นอย่างดีแน่นอน