อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยการใส่ผ้าไทยไปวัด

 

การอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาตินั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี  ซึ่งมีหลากหลายแนวทางให้เลือกปฏิบัติ  โดยหนึ่งในแนวทางเหล่านั้นก็คือการแต่งตัวด้วยชุดที่ทำขึ้นมาจากผ้าไทย  โดยเฉพาะสวมใส่เป็นชุดใส่ไปวัดในโอกาสไปทำบุญทำกุศลที่วัดด้วยแล้วยิ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์ทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายรวมไปถึงศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทยด้วย  เดี๋ยวนี้เราได้เห็นสาวๆอายุน้อยๆต่างพากันประยุกต์ผ้าซิ่นผืนสวยๆที่ได้รับมรดกจากรุ่นยายรุ่นแม่  นำเอามาสวมใส่อย่างสวยงามไม่ใช่เพียงแค่ไปวัดเท่านั้นแต่รวมไปถึงสวมใส่ในการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย

การใส่ผ้าไทยนั้นช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมได้อย่างไร?

ผ้าไทยนั้นจัดเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากทอผ้าผืนสวยมาแต่โบราณจากรุ่นสู่รุ่น  จากการที่ทอเพื่อเอาไว้ใช้ในครัวเรือนและแจกจ่ายยังญาติพี่น้อง  รวมไปถึงถ้าเหลือก็นำมาขายเพื่อเป็นรายได้  มาในปัจจุบันนี้การทอผ้านั้นถือว่าเป็นอาชีพที่ทำรายได้เป็นอย่างดี  ไม่เฉพาะผ้าทอจากผ้าฝ้ายเท่านั้นที่เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น  ผ้าทอจากไหมก็เช่นกันและได้รับความนิยมไปในระดับสากล

ดังที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตได้ทรงมุ่งหวังให้ผ้าไทยได้โด่งดังไปทั่วโลก  เห็นได้จากธุรกิจการทอผ้าที่เจริญรุดหน้าและงออกไปขายยังต่างประเทศ  ซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยเราสมควรที่จะต้องภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

แล้วจะมารอช้าอยู่ทำไม มาร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชาติกันเถอะ